Teks Ceramah Bahasa Sunda Tentang Akhir Zaman

  • Bagikan
teks ceramah bahasa sunda tentang akhir zaman

Sebelumnya, admin sudah pernah membahas terkait Khutbah Jumat Bahasa Sunda Fitnah Akhir Zaman. Namun, banyak dari pengunjung yang meminta admin untuk membuat teks ceramah bahasa Sunda tentang akhir zaman. Untuk itu kami akan mempostingnya pada kali ini:

Semuanya terkait hadis yang berbunyi:

بَدَأَ الْأِسْلَامْ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءْ

“Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing.” (HR. Muslim)

Berikut teks ceramah bahasa Sunda tentang akhir zaman

Hayu urang tingali sakedap dina waktos anu seueur Warotsatul Anbiya’ (ulama) anu ninggalkeun dunya anu fana ieu. Ieu tanda badag datangna Poé Ahir, kiamat. Sakumaha anu disebatkeun dina Hadits, yen bangkitna elmu-elmu syariah, ngaliwatan wafatna para ulama, mangrupakeun tanda badag datangna poe kiamat.

Dina Hadits diterangkeun, “Islam datang dina kaayaan deungeun, ogé bakal balik deui dina kaayaan deungeun. Betapa untungna urang asing.” Lamun baheula Islam datang dina kaayaan deungeun, hartina teu disambut ku urang Arab jaman harita, mangka kiwari Islam geus asing tanpa kasadaran jeung konsistensi dina hirup ajaran Islam sorangan. Saleresna mah seueur pisan umat Islam ayeuna, tapi mung sakeupeul jalmi anu masih salamet dina perbaikan sarta tetep istikomah sareng ajaran Islam.

Malah teu jarang urang manggihan rupa-rupa intimidasi, ancaman jeung tuduhan goréng ka umat Islam anu masih pengkuh ku nanjung ajaranana. Naon anu urang teu bisa asup akal jeung teu asup akal, lamun aya umat Islam anu ogé milu ngiritik sasama Muslim sorangan. Ku kituna teu anéh lamun loba ulama, kiai jeung ustadz kudu ngajalanan hirupna ngan ku sabab da’wah, jeung ngajak ajaran anu bener. Teu jarang ogé dijadikeun wangun provokasi agama, program terorisme jeung sajabana. Aya sastrawan kakoncara ti Indonésia anu nyebutkeun, “lamun Nabi Muhammad hirup di antara urang, meureun bakal di panjara kawas ulama anu ayeuna di sel tahanan,” pokna.

Lajeng dina Hadits dijelaskeun, “Untung jalma muhrim”. Ieu ngandung harti yén jalma anu masih konsisten tur salawasna ngamalkeun ajaran Islam anu bener, nyaéta golongan anu untung, dina harti ditangtayungan tina sagala kajahatan. Sapertos nganggo jilbab sareng jilbab, siwak, naséhat makruf sareng nahi munkar sareng ajaran Islam anu sanés.

Tina katerangan di luhur, bisa dicindekkeun yén, hadits ayeuna geus diwujudkeun dina jaman ieu, loba jalma anu mimiti ngaruntuhkeun aqidahna sarta teu nyaho yén ajaran Islam anu sabenerna kudu salawasna diterapkeun. Ngan sawaréhna masih kénéh salamet kalayan pengkuh haté jeung pikiran sanajan réa nyingsieunan jeung lalawanan ti pihak-pihak nu tangtu, komo ti sasama muslim. Ku kituna, salaku santri anu bener-bener diajar élmu agama kalawan bener di pasantrén, manéhna kudu bisa ngalarapkeun naon-naon anu geus diajarkeun di lemburna.

Mungkin cukup sekian dari admin Bendera Aswaja terkait teks ceramah bahasa Sunda tentang akhir zaman. Namun, admin sarankan untuk menambah isi ceramah, sahabat bisa kunjungi khutbah Jumat bahasa Sunda tentang maot. Karena pembicaraan akhir zaman begitu erat kaitannya dengan kematian. Sekian terimakasih!

  • Bagikan

Respon (1)

Saya bahagia jika Anda menanggapi artikel ini!